Interview mam demissionéierten Présidenten vun déi Gréng Miersch

Du wars méi wéi zwanzeg Joer President vun déi gréng Miersch. Wourun erënners du dech gären, wouru manner gären? Ech hu virun allem flott Erënnerungen. An där Zäit si Frëndschaften entstan, déi wäit iwwert eng gemeinsam politesch Aarbecht erausginn. Et war mir ëmmer wichteg, als Equipe konnten ze funktionéieren. Ech menge schonn, datt ech ee…

GEMENGEROT VUM 25. AUGUST 2021 à 18.00

Um Ordre du Jour: 1. Demande de réduction du service provisoire d'un fonctionnaire communal 2. Approbation du contrat Pacte Climat 2.0 signé entre le collège des bourgmestre et échevins, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre ayant le climat dans ses attributions et le groupement d'intérêt économique My Energy 3. Urbanisme: Approbation d'un…

Fir wat a fir wien gi Wëllblummewise ugeluecht?

Nodeems d'Interventioun vun eiser Gemengeconseillère Mariette Weiler am leschte Gemengerot op esou vill Onversteesdemech vu Säite vun der Majoritéit gestouss ass, wëlle mir nach eng Kéier erkläre, firwat am Ament am ganzen Land Wëllblummewisen ugeluecht ginn. Eng Wëllblummewiss ass eng Äntwert op de Verloscht vu Biodiversitéit, sief et et wëll Kraider, Blummen oder Insekten. Si…

Vëloswee PC 14 duerch de Mamerdall

De 27. Mee 2021 war et esou wäit: De Vëloswee PC 14 gouf a Präsens vum Mobilitéitsminister François Bausch (déi Gréng) an der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg (déi Gréng) souwéi dem Mierscher Schäffen- a Gemengerot an aneren Inviteeën hannert dem Schëndelser Schlass ageweiht, dëst bei Donner a Blëtz a vill Reen. De PC 14 verbënnt iwwert…

Méi Photovoltaik an der Mierscher Gemeng

Op der Aweiung vun der neier PV- Anlage um Daach vum Tëntener Service technique ware mir frou ze héieren, datt d’ Gemeng Miersch, nodeems mir eis zënter Joren fir erneierbar Energien hei asetzen, elo eng ganz Rei Photovoltaiks- Projeten op hire Gemengendiecher zouléisst. Esou ass zu Méisdrëf um Festsall schonn eng PV- Anlag a Betrib an…

Gemengerot vum 7. Juli 2021

1. Urbanisme: Prolongation de la servitude d'interdiction de lotissement et de construction frappant des fonds sis à Mersch, au lieu-dit «Rue d'Arlon», pendant l'élaboration d'une modification ponctuelle du PAG respectivement d'une modification ponctuelle du PAP QE De Gemengerot hat scho virun engem Joer ee Projet op dëser Plaz presentéiert kritt, deen als iwwerdimensionéiert, ellen, a…

Ausstellung „Greening the city“

Schon seit Januar 2021 hätte man diese Ausstellung im Frankfurter Architekturmuseum besuchen können, wären uns nicht kleine fiese Viren dazwischengekommen. Also konnte ich sie erst jetzt besuchen und bin immer noch begeistert und motiviert. Zu entdecken gab es fertige Beispiele begrünter Gebäude in Metropolen und konkrete Handlungsanweisungen für die Planung begrünter Städte. Die Notwendigkeit, Städte…

Eis Biedem zu Miersch

D'Ëmweltverwaltung schreiwt den 15.06.2021 um sozialen Reseau ënnert dem Hashtag #soilfacts, datt et wichteg ass, eise bestoend Biedem zu schützen, weider opzubauen an net zu zerstéieren. Zu #Miersch hu mir déi beschte Biedem um Mierscherbierg, genee do, wou an e puer Joer d'ZAMID, eng gemengeniwwergräifend Industriezone, an de Campus sportif sollen entstoen. Datt heescht, eise…