Gemengerot vum 21. Oktober 2020

Tennis Mersch

Création de 4 postes dans la carrière de "l'ouvrier communal" pour le service de régie An der Läscht hu mir bal all Gemengerot deen een oder anere Posten votéiert. Engersäits ass dat e bëssen normal, d’Gemeng Miersch wiisst, der Gemeng hir Servicer wuesse mat, d’Gemeng steet am Dingscht vun de Bierger, an d’Bierger erwaarden sech…

Mersch im Klimawandel

Besonders die letzten drei Sommer waren ungewöhnlich lang, von großen Hitzewellen und langen Trockenphasen ohne Niederschlag gekennzeichnet.  So wurde z.B. aus dem nahen Steinsel im Juli 2019 ein Temperaturrekord von 40,8°C gemeldet. Tagsüber luden sich die Ortschaften in der Hitze stark auf, so dass Mensch und Tier durch tropische Tag- und Nachttemperaturen geplagt wurden und…

Projet 380 vun der CREOS

D’CREOS plangt am Kader vun der Modernisatioun vun hiren Infrastrukturen den Héichspannungsreseau vun 220 op 380 Kilovolt beim Import vu Stroum aus Däitschland eropzesetzen  fir op laang Siicht déi elektresch Energieversuergung am Land ze assuréieren. Fir dat ze erlaben, misst eng nei Héichspannungsleitung gebaut ginn déi ënnert anerem duerch den Uelzechtdall géif féieren. Dësen neie Projet…

Gemengerot vum 9. September 2020 CSV-DP zu Miersch : Geld spillt keng Roll

Approbation de l'avant-projet détaillé avec devis pour l'aménagement d'un «Pompjeesmusée» à Moesdorf; De Gemengerot sollt gutt 1,5 mio € votéieren fir ee Pompjeesmusée, wou mer kee Projet ze gesi kritt hunn, wéi de Musée soll funktionéieren a geréiert ginn. Et sollen haaptsächlech zwee al Autoen an zwee Leederween ausgestallt ginn, déi permanent duerch eng Vitrinn kënne gekuckt…

Gemengerot vum 27. Juli 2020

Approbation du nouveau règlement général de police; D’Reglement ass unanim gestëmmt ginn. Et si wéineg Froe gestallt ginn, well d’Dokument schonn an enger Aarbechtssëtzung virgestalt an diskutéiert ginn ass. Et ass wichteg, datt mer e Reglement hunn wat à jour ass. Eis zwee Bannhidder mussen sech kënnen drop verloossen, datt déi Kontrollen déi si maachen net…

Gemengerot vum 29. Juni 2020

  Enseignement fondamental: Approbation de l'organisation scolaire provisoire de l'année scolaire 2020/2021 D’Zuel vun de Schoulmeeschteren a Léierinnen hängt of vum engem “contingent de leçon”, deen iwwert e Règlement grand-ducal festgeluecht ass. Fir Miersch ass den « encadrement de base » 1,75. Den Indice social läit onverännert bei 0,1741. Den Taux d’encadrement réel fir d’Schouljoer 2020/21 läit…

Géint en atomar Endlager an der belsch- lëtzebuerger Grenz

Léif Matbiergerinnen a Matbierger, Déi belsch Autoritéite beschäftege sech momentan mat der Fro, wéi a wou de belschen Atommüll, a speziell deen aus Atomzentralen, an Zukunft soll gelagert ginn. Hir Propose: 
D‘Verbuddele vum Atommüll a ganz déiwe Gestengsschichten op Plazen deelweis ganz no un eiser Grenz: 
D’Gestengsschichte vun der Gaume zum Beispill si just 10…

Mierscher Gemengerot vum 27. Mee 2020

Personnel enseignant : Propositions d’affectation (liste 1)  Vote à huis clos  Nom Huis clos ass festgehale ginn, datt 8 KandidatInnen fir den Enseignement fondamental gestëmmt gi sinn : Claire KUGENER, Jo SCHREINER, Pamela FLICK, Merve TÜRKEN, Tessy AREND, Cindy GASPAR, Lucie PETER, Sandy PERDIGAO CARVALHEIRO. Ee Kandidat ass net gestëmmt ginn. Corona Feedback: D’Schoulrentrée ass gutt verlaf: Merci un de…