Wéini kritt Miersch endlech säi Bëschkierfecht ?

bëschkierfecht

Scho virun 8 Joer, am Gemengerot vum 16.07.2012, hat ech een Debat iwwert e Bëschkierfecht gefrot:  Point 17 de l’ordre du jour: Aménagement d’un Bëschkierfecht, débat en vue d’une décision de principe. Conclusioun: La proposition sera inscrite à l’ordre du jour des prochaines séances du comité de la convention Uelzechtdall.  An dat war et.  Den…