Schoulcampus „Zentrum“ zu Miersch

An der Gemengerotssitzung vum 29. Abrëll 2020 gouf den 'avant-projet sommaire' fir de Reamenagement vum Schoulcampus 'Zentrum' iwwert 49.111.395,16 € ofgestëmmt mat 10 Jo- (DP, CSV, LSAP) an 3 Neestëmmen (déi gréng). Dozou e puer Bemierkungen: D'Populatioun an der Mierscher Gemeng entwéckelt sech extrem séier, d'Lotissementer Faber, Rives de l'Alzette oder Creos entstinn kuerz- oder…