français
english
português

D’Gemeng Miersch huet an de leschte 6 Joer säi Gesiicht verännert. Nodeems déi nei rout Bréck 2016 a Betrib gaangen ass, sinn d’Aarbechte ronderëm de Quartier Gare weidergaangen a virun allem d’Ofappe vun de Siloen huet méintelaang d’Bild ronderëm d’Gare geprägt an dat fir Plaz fir eng ganz nei Cité, ‚d’Rives de l’Alzette‘ ze kreéieren. Awer och an all Duerf vun der Gemeng sinn nei Wunnengen entstanen, déi jo och néideg gebraucht ginn. D‘Awunnerzuel geet rapid erop, wat d’Gemeng op ville Niveauen viru grouss Erausfuerderunge stellt.

De Mierscher Gemengerot huet villes geleescht an dat och an de Jore vun der Pandemie. Als gréng hunn ons Conseilleren Mariette Weiler, Jhemp Reckinger, Claude Adam an säin Nofolger Felix Bemtgen aus der Oppositioun eraus eng ganz Rei Projete guttgeheescht, anerer wiere si anescht ugaangen.

Mir begréissen datt

 • d’Haaptstrooss Grand-Duchesse Charlotte erneiert gouf
 • d’Vëlospiste tëscht Miersch a Schëndels no jorelaanger Planung endlech realiséiert gouf
 • an alle Wunngebitter vun der Gemeng Tempo 30 agefouert gouf, d’Foussgängeriwwergäng securiséiert an déi meescht Trottoiren do ofgesenkt goufen
 • e Parkplazmanagement agefouert gouf an 3 Agents municipaux/Gardes-Champêtres agestallt goufen. Duerch en etlech Parkaueren a Miersch fënnt een elo am Dag méi fräi Parkplazen. Och d’Zesummenaarbecht, wat d’Agents municipaux ugeet, mat den Nopeschgemengen Lëntgen, Fëschbech a Fiels begréisse mer.    
 • d’Wichtegkeet vun enger nohalteger an ekologescher Energiegewënnung endlech méi e grousse Stellewäert kritt – méi Photovoltaikanlagen op ëffentleche Gebaier, d’Matdroe vum Projet fir Wandmillen an der Gemeng opzeriichten, d’Holzschnëtzelanlag, an an Zukunft eng interessant Energiversuergung fir den ZAMID um Mierscherbierg. 
 • d’Gemeng eng ganz Rei Terraine konnt kafen oder tausche fir nei Projete kënnen ze entwéckelen.
 • e Sportskoordinateur agestallt gouf an an den nächste Joren e Sportkomplex um Mierscherbierg opgeriicht gëtt.
 • d’Erweiderung vum Kierfecht an och datt endlech an Zukunft an eiser Gemeng eng aner Form vu Bestattung – op engem Bëschkierfecht – soll méiglech ginn.
 • d’Erweiderung vun eiser Zone commerciale/artisanale an eng Zone d’activités économique régionale Mierscherdall (ZAMID) an Zesummenaarbecht mat Lëntgen a Luerenzweiler, wou konstruktiv Synergien entstinn.
 • eng nei Strooss vum Mierscherbierg erof op Miesdrëf/Biereng wäert gebaut ginn an domadden och d’Barrière zu Pëtten ewech fale wäert.
 • den Ëmbau vun der Maison Faber, wou dann d’Mierscher Lieshaus, d’Gemengenarchiven an d’Archive vun de Geschichtsfrënn en neien Ënnerdaach fanne wäerten.
 • en zaghaft Ëmdenken a punkto Biodiversitéit. Nodeems nach virun zwee Joer eng a privater Initiativ ugeluechte Blummewiss matten an der Bléi geméint gouf, huet d’Gemeng d’läscht Joer och eng Blummewiss ugeluecht.

An awer, eng ganz Rei Projete wäre mir anescht ugaangen.

 • Miersch wiisst a brauch selbstverständlech méi Schoulgebaier. D’Gemeng awer ass higaangen an huet d’Albert Elsen-Schoul vun 1982 ofgerappt fir en neie ‚Campus  Centre‘ do opzeriichten. D’Kanner hu missen delokaliséiert ginn an op verschidden anere Siten ëmverdeelt ginn. Mir sinn der Meenung, datt dat oniwwerluecht, onnéideg a méi käschtenintensiv war wéi wann ee fir d’éischt eng nei Schoul op engem drëtte Site geplangt a gebaut hätt, a sech da Gedanken iwwert deen ale Site gemaach hätt. D’Albert Elsen-Schoul hat 14 Klassesäll, déi verschwonne sinn, den neie Campus huet 22 Klassesäll, also e Plus vun 8 Säll! Natierlech kënnt och eng grouss Piscine (mat héije Käschten – Waasser, Energie, Personal …) an eng Sporthal ënnert d’Schoul, mee d’Schoul selwer wäert schon ze Kleng si wa se ageweiht gëtt, an dat fir e Käschtepunkt vun 50-60 Mio.!
 • Mir hunn och d’Thema Bëschcrèche op d’Tapéit bruecht. D’Bëschcrèche, eng interessant Alternativ zu traditionelle Crèchen am Intérêt vun deene Klengsten fir d’Natur an alle Joreszäiten, bei all Wieder ze erliewen an ze genéissen. Esou erfueren d’Kanner d’Natur hautno a léiren Déiren a Planzen ze respektéieren. Dat ass awer keen Thema fir eis Majoritéit.
 • Wann ee sech d’Planungsdauer vun esou Projete virun Aen hält, misst dann net elo schonn un engem drëtte Schoulsite geplangt ginn?
 • Dat aalt Pompjeshaus zu Miesdref net ofzerappe mee eppes Neits doraus ze maachen, ass sécherlech eng gutt Idee. Mee e Pompjesmusée fir 1,2 Milliounen Euro? Do wären et méi wichteg Saache ginn, z.B. Wunnraum ze schafe fir jonk Erwuessener, déi hier éischt Schrëtt eraus aus dem Elterenhaus woe wëllen awer sech op dem normalen Logementsmaart näischt leeschte kënnen.
 • Wéi gesot begréisse mir d’Erneierung vun der Rue G.-D. Charlotte zu Miersch, ons feelt awer e Konzept, wéi se nei belieft ka ginn an als Stadkär besser un déi aner Quartieren ugebonne ka ginn. Och hätte mir eis e Shared Space gewënscht, mindestens eng 30er-Zon.
 • Hätt d’Majoritéit sech net och missen aktiv derfir asetzen, fir eis ‚Champs Elysées[MOU1] ‚ nei ze beliewen, fir nees eenzel Geschäfter an d‘ ‚Geschäftsstrooss‘ unzezéien, Commerce de proximité‘? Dat ass kloer net einfach, awer fir ze soen, deen Zuch ass fort, dat gëtt souwisou näischt, dat ass e bësse bëlleg. Vergläichbar Uertschafte wéi Ettelbréck, Dikkrech oder esouguer Réiden beweisen de Géigendeel.
 • De Sportkomplex um Mierscherbierg ass e flotte Projet, awer wéi geet et elo weider? Soll alles matenee gebaut ginn oder kéint een sech och virstellen etappeweis virzegoen, z.B. vir d’éischt d’Fussballsinfrastrukturen unzeleeën, da weider Deeler schafen. Awer och dat geet net ouni e kloert Konzept.
 • Mir brauche vill Wunnraum, muss awer dofir all natierlech Oas am Mierscher Kär geopfert ginn? Sou wéi et an der Rue Bouvard passéiert. Honnert Joer al Beem, déi en Zoufluchtsuert fir vill Déiere si, wäerten do verschwannen. D’Liewensqualitéit an dem Quartier wäert sech doduerch bestëmmt net verbesseren.
 • D’Iwwerschwemmungskatastroph vu virun zwee Joer huet eng Well vu Solidaritéit ausgeléist an d’Gemeng huet och eng Rei vun ëffentleche Projeten iwwerduecht an ugepasst. Mir sinn der Meenung, datt een do z.B. och hätt kéinte méi weit goen andeems een d‘ Leit mat Mazoutsheizungen ënnerstëtzt hätt fir déi ze ersetzen an esou den ekologeschen Impakt bei enger weiderer Katastroph ze minimiséieren.
 • Am Mierscher Park, dee vu ville Leit genotzt gëtt fir sech ze erhuelen, gëtt ëmmer mol erëm eppes Neits opgeriicht, mee och do feelt et un engem Konzept: Wéi eng Bedürfnisser vun der Bevëlkerung soll hien erfëllen (z.B. Fräizäitsport, Rou an Erhuelung, Begéinung, Spill, Velo,  …), a wéi kënnen se beschtméiglech ëmgesat ginn? Hei wier eng wonnnerbar Geleeënheet gewiescht fir d’Bierger mat anzebannen, Idien ze sammelen, an déi dann z.B. mat engem Landschaftgäertner ze diskutéieren an no an no ëmzesetzen.
 • Och wann de Vëloswee op Schëndels elo op ass, besteet keen zesummenhängend Konzept fir grouss a kleng Vëlosfuerer*Innen aus deenen eenzelnen Uertschaften séier a virun allem sécher an der Gemeng vun A op B ze kommen. Problemplaze si virun allem d’Gousselerstrooss, den Iwwergang beim Gärtner Thiellen, d’Ubannung vu Biereng a virun allem déi geféierlech Plaz just viru Recken, wann een aus Richtung  Miersch/Mies kënnt, wou d’Velospist einfach ophält a kee méi weess wéi et weidergeet. Um Trottoir weiderfueren, op der Knupp bei schlechter Siicht an d’Strooss fueren?
 • D’Renaturéirung vun der Uelzecht hält viru Miersch op. All d’Uelzechtdallgemengen hu sech positiv zum Projet geäussert, ausser Miersch. Och zu Steesel z.B. huet misse mat de Propriétaire vun den Terraine verhandelt ginn, ginn de Gemeinschaftsgaart, d’Spill- a Fitnessplaz mam Beachvolleyspillfeld verluecht. 2024 ass dee ganze Projet fäerdeg. An dat alles soll net zu Miersch méiglech sinn?
 • De Réckbau vun der N7 aus der Stad hält och viru Rolleng op. Wann dee Projet realiséiert ass, genéissen d’Awunner vum Uelzechtdall eng wesentlech besser Liewensqualitéit, bis op eis Mierscher Awunner. Gesäit esou fortschrëttlech Gemengepolitik aus am Interesse vum Bierger? All Bierger soll sech seng Gedanken zu deenen eenzelnen Themeberäicher maachen.  
 • Mir gingen och gären méi eng fortschrëttlech Energiepolitik bedreiwen. An der neier ZAMID Zone sollen d’Gebäier alleguer energieneutral geplangt a gebaut ginn. Dat heescht si sollen esou vill Energie produzéieren wéi se verbrauchen. Mir begréissen dat Konmzept, a bedaueren, datt dës Regel net fir déi nei geplangten Gemengegebäier gëllt.
 • Ee Wuert zum Gemengebuet. Op der éischter Säit hu just Leit vun der Majoritéit d’Recht fir sech zu verschiddenen Themen ze äusseren, d’Conseillère an d’Conseilleren vun der Oppositioun net. Gesäit esou Demokratie aus?, de Gemengebuet gëtt jo schlisslech vun alle Bierger, egal wie se gewielt hu, bezuelt.

An der Majoritéit wäre mir och all des Projeten ugaangen, awer anescht, duerch eng aner Planung a Konzeptorientéierung. Um Häerz läit ons besonnesch d’Abezéie vun de Leit aus der Gemeng, aus deenen eenzelne Quartieren, an d’Entwécklung vun der Gemeng, entweder duerch de Sproochrouer vun de Kommissiounen, duerch d’Grënnung vun Aarbechtsgruppe bei wichtege Projeten oder duerch Biergerversammlunge, wou hir Uleies gehéiert a mat abezu ginn. Dat net nëmme fir d’Akzeptanz ze erhéije, mee och fir de Leit d‘Gefill ze vermëttele proaktiv d’Entwécklung vun hirem Ëmfeld kënne mat ze bestëmmen.

Rétrospective 2017-2023

La commune de Mersch a changé de face au cours des six dernières années. Après la mise en service du nouveau pont rouge en 2016, les travaux autour du Quartier de la Gare se sont poursuivis. C’est surtout la destruction des silos qui a marqué pendant des mois le paysage autour de la gare et ce afin de laisser place au tout nouveau quartier « Les Rives de l’Alzette ». Mais aussi dans chaque village de la commune, de nouveaux logements nécessaires ont également été construits. Le nombre d’habitants a ainsi rapidement augmenté et cela pose de grands défis à la commune.

Le conseil communal de Mersch a réalisé beaucoup de projets, même pendant les années de la pandémie. En tant que verts, nos conseillers de l’opposition Mariette Weiler, Jhemp Reckinger, Claude Adam et son successeur Felix Bemtgen, ont approuvé toute une série de projets, mais ils en auraient abordé d’autres différemment.

Nous saluons le fait que

 • la rue Grande-Duchesse Charlotte a été renouvelée.
 • la piste cyclable entre Mersch et Schoenfels a enfin été réalisée après tant d’années de planification.
 • la limitation de la vitesse à 30 km/h a été introduite dans tous les quartiers résidentiels de la commune, les passages pour piétons ont été sécurisés et la plupart des trottoirs y ont été abaissés.
 • une gestion du stationnement a été introduite et trois agents municipaux / gardes champêtres ont été embauchés. Grâce aux nombreux parcmètres dans Mersch, on trouve maintenant davantage de places de parking libres pendant la journée. Nous saluons également la collaboration avec les communes voisines de Lintgen, Fischbach et Larochette concernant les agents municipaux.
 • l’importance accordée à la production d’énergie durable et écologique est enfin mieux prise en compte – davantage de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, le soutien du projet d’éoliennes dans la commune, une installation de copeaux de bois et, à l’avenir, un approvisionnement énergétique intéressant pour la ZAMID au Mierscherbierg.
 • la commune a pu acheter toute une série de terrains pour développer de nouveaux projets.
 • un coordinateur sportif a été engagé et un complexe sportif sera aménagé dans les prochaines années au Mierscherbierg.
 • le cimetière a été agrandi et une autre forme d’inhumation dans un cimetière forestier sera enfin possible dans notre commune.
 • notre zone commerciale et artisanale a été agrandie en une zone d’activités économiques régionale Mierscherdall (ZAMID) en collaboration avec Lintgen et Lorentzweiler où des synergies constructives seront possibles.
 • une nouvelle route sera construite du Mierscherbierg à Moesdorf et le passage à niveau à Pettingen sera ainsi supprimé.
 • la transformation de la Maison Faber où le Mierscher Lieshaus, les archives communales et les archives des Geschichtsfrënn vun der Gemeng Miersch trouveront un nouveau toit.
 • un timide changement de mentalité en matière de biodiversité : il y a deux ans encore, une prairie fleurie d’initiative privée a été fauchée en pleine floraison. Mais l’année dernière, la commune a aménagé sa propre prairie fleurie.

Mais nous aurions également abordé de nombreux projets différemment :

 • Mersch grandit et a bien sûr besoin de plus de bâtiments scolaires, mais la commune a démoli l’école Albert Elsen de 1982 pour y construire un nouveau « campus centre ». Les enfants ont dû être délocalisés et redistribués sur d’autres sites. Nous sommes d’avis que ceci était inutile et plus coûteux que si l’on avait d’abord construit une école sur un troisième site et que l’on s’était ensuite préoccupé de l’ancien site. L’école Albert Elsen comptait 14 salles de classe. Le nouveau campus compte 22 classes, soit seulement huit de plus ! Bien sûr, une grande piscine (avec des coûts élevés : eau, énergie, personnel…) et un gymnase seront construits sous l’école. Mais l’école elle-même sera déjà trop petite lorsqu’elle sera inaugurée, pour un coût de 50 à 60 millions d’euros !
 • Nous avons également abordé le sujet d’une crèche forestière. Ce genre de crèche est une alternative intéressante aux garderies traditionnelles dans l’intérêt des plus petits pour ainsi vivre et savourer la nature pendant toutes les saisons par tous les temps. Ainsi les enfants découvrent la nature de près et apprennent à respecter les animaux et les plantes. Mais ceci n’est pas un sujet pour notre majorité !
 • Si l’on considère la durée de planification de tels projets, ne faudrait-il pas déjà planifier un troisième campus scolaire ?
 • Il est certainement une bonne idée de ne pas détruire l’ancienne caserne des pompiers de Moesdorf pour en faire quelque chose de différent. Mais un musée des pompiers pour 1,2 millions d’euros ? Il y aurait eu des projets plus importants à réaliser, comme par exemple créer des logements pour jeunes adultes qui font leurs premiers pas hors du foyer familial, mais qui ne peuvent rien se payer sur le marché du logement normal.
 • Comme déjà mentionné, nous saluons la rénovation de la rue Grande-Duchesse Charlotte. Mais il nous manque un concept pour la revitaliser et mieux l’intégrer aux autres quartiers en tant que cœur de la ville. Nous aurions souhaité un shared space – au moins une zone 30.
 • La majorité n’aurait-elle pas dû s’engager activement pour redynamiser notre rue commerçante et pour y attirer des magasins, du commerce de proximité ?  C’est certes difficile à réaliser, mais pour dire qu’il est trop tard et qu’il n’en résultera rien… c’est se rendre la vie un peu trop facile. Des localités comparables comme Ettelbruck, Diekirch ou Redange prouvent le contraire.
 • Le complexe sportif au Mierscherbierg est un joli projet, mais que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce que tout sera construit en même temps ou bien pourrait-on imaginer de procéder par étapes ? Commencer par exemple par les infrastructures de football et ensuite créer peu à peu les autres parties. Il faudra un concept clair pour réaliser ce projet.
 • Nous avons besoin de beaucoup de logements, mais sans pour autant sacrifier chaque coin vert du centre de Mersch, comme c’est le cas dans la rue Bouvart où des arbres centenaires, qui sont un refuge pour de nombreux animaux, vont disparaître. La qualité de vie dans le quartier ne va certainement pas s’améliorer.
 • La catastrophe des inondations d’il y a deux ans a déclenché une vague de solidarité et la commune a également repensé et adapté une série de projets publics. Nous pensons qu’il aurait été possible d’aller plus loin en aidant les personnes possédant des chauffages au mazout à les remplacer et à minimiser ainsi l’impact écologique d’une nouvelle catastrophe.
 • Dans le parc de Mersch, qui est utilisé par de nombreuses personnes pour se détendre, on aménage de temps en temps de nouveaux éléments, mais là aussi un concept global clair fait défaut. À quels besoins de la population doit-on répondre ici (par exemple : loisirs, sport, repos, rencontre, jeux, vélo…) et comment peut-on les réaliser au mieux ? On a ici une merveilleuse occasion d’impliquer les citoyens, de rassembler des idées, pour en discuter ensuite par exemple avec un paysagiste et de les mettre en œuvre petit à petit.
 • Même si la piste cyclable vers Schoenfels est maintenant ouverte, il n’existe pas de concept cohérent permettant aux petits et grands cyclistes des différentes localités de se rendre rapidement et surtout en toute sécurité dans la commune d’un point A vers un point B. Les zones problématiques sont surtout la rue de Gosseldange, le passage près du fleuriste Thiellen, le raccordement de Beringen et surtout l’endroit dangereux juste avant Reckange en venant de Mersch/Mies. Ici, la piste cyclable s’arrête tout simplement et personne ne sait comment procéder : continuer sur le trottoir ou rouler sur la route en cas de mauvaise visibilité ?
 • La renaturation de l’Alzette continue à progresser, mais s’arrête à Mersch. Toutes les communes de la vallée de l’Alzette se sont prononcées positivement sur le projet sauf Mersch. À Steinsel par exemple, il a fallu négocier avec les propriétaires des terrains ; le jardin communautaire, l’aire de jeux et de fitness avec le terrain de beach-ball ont dû être déplacés. En 2024, tout ce projet sera terminé. Et pourquoi tout cela ne devrait pas être possible à Mersch ?
 • Le démantèlement de la N7 en provenance de Luxembourg s’arrête à Rollingen. Une fois le projet réalisé, les habitants de la vallée de l’Alzette profiteront d’une bien meilleure qualité de vie – sauf nos concitoyens de Mersch. Cela est-il une politique communale progressiste dans l’intérêt de chaque citoyen ?
 • Nous aimerions également mener une politique énergétique progressiste. Dans la nouvelle zone ZAMID, les bâtiments doivent être conçus et construits de manière énergétiquement neutre – c’est-à-dire qu’ils doivent produire autant d’énergie qu’ils en consomment. Nous saluons le concept et regrettons que cette règle ne s’applique pas aux bâtiments communaux nouvellement prévus.
 • Un mot sur le Mierscher Gemengbuet, le bulletin communal : sur la page 2, seules les personnes issues de la majorité ont le droit de s’exprimer sur différents sujets – les conseillers et conseillères de l’opposition n’ont pas ce droit. Est-ce vraiment démocratique ? Le bulletin communal est finalement payé par tous les citoyens peu importe comment ils ont voté.

Avec nous dans la majorité, tous ces projets auraient également été abordés, mais différemment : par une autre planification et une autre orientation conceptuelle. Il nous tient particulièrement à cœur d’impliquer les gens des différents quartiers dans le développement de la commune. Soit par le biais des commissions consultatives, soit par la création de groupes de travail pour les projets importants, soit par des assemblées de citoyens où leurs préoccupations sont entendues et prises en compte. Ceci n’augmentera non seulement l’acceptation, mais donnera aussi aux gens le sentiment de pouvoir participer de manière proactive au développement de leur environnement.

Retrospective 2017-2023

The municipality of Mersch has changed over the past six years. After the opening of the new red bridge in 2016, the work around the station area continued. It was above all the destruction of the silos that marked the landscape around the station for months in order to make way for the brand new district „Les Rives de l’Alzette“. But also in each village of the municipality, new and necessary housing was built. The number of inhabitants has thus increased rapidly and this poses great challenges for the municipality.

The Mersch town council has carried out many projects, even during the years of the pandemic. As Greens, our opposition councilors Mariette Weiler, Jhemp Reckinger, Claude Adam and his successor Felix Bemtgen, approved a whole series of projects, but they would have approached others differently.

We welcome the fact that

 • the Grand Duchess Charlotte Street has been renewed.
 • the cycle path between Mersch and Schoenfels has finally been completed after many years of planning.
 • the 30 km/h speed limit was introduced in all residential areas of the municipality, pedestrian crossings were made safe and most pavements were lowered.
 • parking management has been introduced and three municipal officers/street wardens have been employed. Thanks to the many parking meters in Mersch, there are now more free parking spaces during the day. We also welcome the cooperation with the neighbouring municipalities of Lintgen, Fischbach and Larochette regarding municipal officers.
 • the importance attached to sustainable and ecological energy production is finally being given more attention – more photovoltaic panels on public buildings, support for the wind turbine project in the municipality, a wood chip installation and, in future, an interesting energy supply for the ZAMID at Mierscherbierg.
 • the municipality was able to buy a whole series of plots of land to develop new projects.
 • a sports coordinator has been hired and a sports complex will be built in the next few years at Mierscherbierg.
 • the cemetery has been extended and another form of burial in a forest cemetery will finally be possible in our municipality.
 • our commercial and industrial area has been expanded into a regional business zone Mierscherdall (ZAMID) in cooperation with Lintgen and Lorentzweiler, where constructive synergies will be possible.
 • a new road will be built from Mierscherbierg to Moesdorf and the level crossing in Pettingen will be removed.
 • the conversion of the Faber House, where the Mierscher Lieshaus, the municipal archives and the archives of the Geschichtsfrënn vun der Gemeng Miersch will find a new home.
 • a timid change in attitude towards biodiversity: until two years ago, a privately initiated flower meadow was mown in full bloom. Last year, however, the municipality created its own flower meadow.

But we would also have approached many projects differently:

 • Mersch is growing and of course needs more school buildings, but the municipality demolished the Albert Elsen School from 1982 to build a new „campus centre“. The children had to be relocated and redistributed to other sites. We believe that this was unnecessary and more expensive than if a school had been built on a third site first and the old site had been taken care of afterwards. The Albert Elsen School had 14 classrooms. The new campus has 22 classrooms, only eight more! Of course, a large swimming pool (with high costs: water, energy, personnel…) and a gymnasium will be built under the school. But the school itself will already be too small when it is inaugurated, at a cost of 50 to 60 million euros!
 • We also discussed the subject of a forest crèche. This kind of crèche is an interesting alternative to traditional day-care centers in the interest of the youngest children to experience and enjoy nature during all seasons and in all weathers. This way the children get to know nature up close and learn to respect animals and plants. But this is not a subject for our majority!
 • Considering how long it takes to plan such projects, shouldn’t a third school campus already be planned?
 • It is certainly a good idea not to demolish the old fire station in Moesdorf and do something different with it. But a fire brigade museum for 1.2 million euros? There would have been more important projects to do, such as creating housing for young adults who are taking their first steps out of the family home, but who cannot afford anything on the normal housing market.
 • As already mentioned, we welcome the renovation of Grand Duchess Charlotte Street. But we lack a concept to revitalize it and better integrate it with the other districts as the heart of the city. We would have liked to see a shared space – at least a 30-zone.
 • Shouldn’t the majority have actively committed to revitalizing our shopping street and attracting shops and local businesses to it?  This is certainly difficult to achieve, but to say that it is too late and that nothing will come of it is to make life a little too easy. Comparable places like Ettelbruck, Diekirch or Redange prove the contrary.
 • The sports complex at the Mierscherbierg is a nice project, but what will happen now? Will everything be built at the same time or could it be possible to proceed in stages? For example, start with the football facilities and then gradually build the other parts. A clear concept is needed to realise this project.
 • We need a lot of housing, but without sacrificing every green corner in the centre of Mersch, as is the case in the Rue Bouvart, where century-old trees, which are a refuge for many animals, will disappear. The quality of life in the neighbourhood will certainly not improve.
 • The flood disaster two years ago triggered a wave of solidarity and the municipality also rethought and adapted a number of public projects. We believe that more could have been done to help people with oil heaters to replace them and thus minimise the ecological impact of another disaster.
 • In the Mersch park, which is used by many people for recreation, new elements are built from time to time, but here too a clear overall concept is lacking. What needs of the population should be met here (e.g. recreation, sport, rest, meeting, play, cycling, etc.) and how can they best be realised? This is a wonderful opportunity to involve citizens, to gather ideas, to discuss them with a landscape designer, for example, and to implement them step by step.
 • Even though the cycle path to Schoenfels is now open, there is no coherent concept to enable small and large cyclists from the various communities to get from point A to point B quickly and above all safely. The problem areas are mainly the Gosseldange street, the passage near the florist Thiellen, the Beringen junction and especially the dangerous place just before Reckange coming from Mersch/Mies. Here the cycle path simply stops and nobody knows what to do: continue on the pavement or ride on the road in poor visibility?
 • The renaturation of the Alzette continues to progress, but stops in Mersch. All the municipalities in the Alzette valley have expressed a positive opinion on the project except for Mersch. In Steinsel, for example, we had to negotiate with the owners of the land; the community garden, the playground and fitness area with the beach ball court had to be moved. By 2024, the whole project will be finished. And why shouldn’t all this be possible in Mersch?
 • The dismantling of the N7 from Luxembourg stops at Rollingen. Once the project is completed, the inhabitants of the Alzette valley will enjoy a much better quality of life – except for our fellow citizens of Mersch. Is this a progressive municipal policy in the interest of every citizen?
 • We would also like to pursue a progressive energy policy. In the new ZAMID zone, buildings must be designed and constructed in an energy-neutral way – i.e. they must produce as much energy as they consume. We welcome the concept and regret that this rule does not apply to the newly planned municipal buildings.
 • A word about the Mierscher Gemengbuet, the municipal newsletter: on page 2, only members of the majority are allowed to express their views on various topics – councillors from the opposition do not have this right. Is this really democratic? The communal bulletin is ultimately paid for by all citizens regardless of how they voted.

With us in the majority, all these projects would also have been tackled, but differently: with a different planning and conceptual orientation. It is particularly important to us to involve the people of the various districts in the development of the municipality. Either through advisory committees, or through the creation of working groups for important projects, or through citizens‘ assemblies where their concerns are heard and taken into account. This will not only increase acceptance, but also give people the feeling that they can proactively participate in the development of their environment.

Retrospectiva 2017-2023

O município de Mersch mudou nos últimos seis anos. Após a abertura da nova ponte vermelha em 2016, os trabalhos em torno da zona da estação continuaram. Foi sobretudo a destruição dos silos que durante meses marcaram a paisagem em redor da estação para dar lugar ao novo bairro „Les Rives de l’Alzette“. Mas também em cada aldeia do município, foram construídas novas habitações necessárias. O número de habitantes aumentou assim rapidamente, o que coloca grandes desafios ao município.

A Câmara Municipal de Mersch realizou muitos projectos, mesmo durante os anos da pandemia. Enquanto o partido dos verdes, os nossos conselheiros da oposição, Mariette Weiler, Jhemp Reckinger, Claude Adam e o seu sucessor Felix Bemtgen, aprovaram uma série de projectos, mas teriam abordado outros de forma diferente.

Congratulamo-nos com o facto de

 • a rua Grã-Duquesa Charlotte foi renovada.
 • a ciclovia entre Mersch e Schoenfels foi finalmente concluída após muitos anos de planeamento.
 •  o limite de velocidade de 30 km/h foi introduzido em todas as zonas residenciais do município, as passagens para peões foram tornadas seguras e a maioria dos passeios foi rebaixada.
 • foi introduzida a gestão do estacionamento e foram contratados três funcionários municipais/guardas de rua. Graças aos numerosos parquímetros em Mersch, existem agora mais lugares de estacionamento gratuitos durante o dia. Também nos congratulamos com a cooperação com os municípios vizinhos de Lintgen, Fischbach e Larochette no que respeita aos funcionários municipais.
 • a importância atribuída à produção de energia sustentável e ecológica está finalmente a ser alvo de maior atenção – mais painéis fotovoltaicos em edifícios públicos, apoio ao projecto de turbinas eólicas no município, uma instalação de aparas de madeira e, no futuro, um interessante fornecimento de energia para a ZAMID em Mierscherbierg.
 • o município conseguiu comprar uma série de terrenos para desenvolver novos projectos.
 • foi contratado um coordenador desportivo e, nos próximos anos, será construído um complexo desportivo no Mierscherbierg.
 • o cemitério foi ampliado e uma outra forma de enterro num cemitério florestal será finalmente possível no nosso município.
 • a nossa zona comercial e industrial foi alargada a uma zona empresarial regional de Mierscherdall (ZAMID) em cooperação com Lintgen e Lorentzweiler, onde serão possíveis sinergias construtivas.
 • será construída uma nova estrada de Mierscherbierg a Moesdorf e será suprimida a passagem de nível em Pettingen.
 • a conversão da « Casa Faber », onde o « Mierscher Lieshaus », os arquivos municipais e os arquivos dos « Geschichtsfrënn vun der Gemeng Miersch » encontrarão uma nova casa.
 • uma tímida mudança de atitude em relação à biodiversidade: até há dois anos, um prado de flores de iniciativa privada era ceifado em plena floração. No entanto, no ano passado, o município criou o seu próprio prado de flores.

Mas também teríamos abordado muitos projectos de forma diferente:

 • Mersch está a crescer e, naturalmente, precisa de mais edifícios escolares, mas o município demoliu a Escola Albert Elsen de 1982 para construir um novo „campus center“. As crianças tiveram de ser deslocadas e redistribuídas por outros locais. Consideramos que esta medida foi desnecessária e mais dispendiosa do que se tivesse sido construída primeiro uma escola num terceiro local e se o antigo local tivesse sido tratado posteriormente. A escola Albert Elsen tinha 14 salas de aula. O novo campus tem 22 salas de aula, apenas mais oito! É claro que uma grande piscina (com custos elevados: água, energia, pessoal…) e um ginásio serão construídos por baixo da escola. Mas a própria escola já será demasiado pequena quando for inaugurada, com um custo de 50 a 60 milhões de euros!
 • Discutimos também a questão da creche florestal. Este tipo de creche é uma alternativa interessante aos tradicionais centros de dia, no interesse das crianças mais pequenas em experimentar e desfrutar da natureza durante todas as estações e em todas as condições climatéricas. Desta forma, as crianças ficam a conhecer a natureza de perto e aprendem a respeitar os animais e as plantas. Mas este não é um assunto para a nossa maioria!
 • Tendo em conta o tempo que demora a planear este tipo de projectos, não deveria já estar planeado um terceiro campus escolar?
 • É certamente uma boa ideia não demolir o antigo quartel dos bombeiros em Moesdorf e fazer algo diferente com ele. Mas um museu dos bombeiros por 1,2 milhões de euros? Haveria projectos mais importantes a fazer, como a criação de habitações para jovens adultos que estão a dar os primeiros passos fora da casa dos pais, mas que não podem pagar nada no mercado imobiliário normal.
 • Como já foi referido, congratulamo-nos com a renovação da rua Grã-Duquesa Charlotte. Mas falta-nos um conceito para a revitalizar e para a integrar melhor nos outros bairros como coração da cidade. Gostaríamos de ver um espaço partilhado – pelo menos uma zona 30.
 • Não deveria a maioria ter-se empenhado activamente em revitalizar a nossa rua comercial e atrair para ela lojas e empresas locais?  Isto é certamente difícil de conseguir, mas dizer que é demasiado tarde e que nada resultará disso é tornar a vida demasiado fácil. Lugares comparáveis como Ettelbruck, Diekirch ou Redange provam o contrário.
 • O complexo desportivo de Mierscherbierg é um bom projecto, mas o que vai acontecer agora? Será tudo construído ao mesmo tempo ou será possível avançar por fases? Por exemplo, começar com as instalações de futebol e depois construir gradualmente as outras partes. É necessário um conceito claro para realizar este projecto.
 • Precisamos de muita habitação, mas sem sacrificar todos os recantos verdes do centro de Mersch, como é o caso da Rue Bouvart, onde desaparecerão árvores centenárias que são um refúgio para muitos animais. A qualidade de vida no bairro não irá certamente melhorar.
 • A catástrofe das inundações, há dois anos, desencadeou uma onda de solidariedade e o município também repensou e adaptou um certo número de projectos públicos. Pensamos que poderia ter sido feito mais para ajudar as pessoas com aquecedores a óleo a substituí-los e, assim, minimizar o impacto ecológico de outra catástrofe.
 • No parque de Mersch, que é utilizado por muitas pessoas para fins recreativos, são construídos novos elementos de tempos a tempos, mas também aqui falta um conceito global claro. Que necessidades da população devem ser aqui satisfeitas (por exemplo, lazer, desporto, descanso, encontro, jogo, bicicleta, etc.) e qual a melhor forma de as concretizar? Esta é uma óptima oportunidade para envolver os cidadãos, recolher ideias, discuti-las com um paisagista, por exemplo, e implementá-las passo a passo.
 • Embora a ciclovia para Schoenfels esteja agora aberta, não existe um conceito coerente que permita aos pequenos e grandes ciclistas das várias comunidades deslocarem-se do ponto A ao ponto B rapidamente e, acima de tudo, em segurança. As zonas problemáticas são sobretudo a rua Gosseldange, a passagem junto à florista Thiellen, o cruzamento de Beringen e, sobretudo, o local perigoso imediatamente antes de Reckange, vindo de Mersch/Mies. Aqui, a ciclovia simplesmente pára e ninguém sabe o que fazer: continuar no passeio ou circular na estrada com pouca visibilidade?
 • A renaturalização do rio Alzette continua a avançar, mas pára em Mersch. Todas as comunas do Vale do Alzette exprimiram um parecer positivo sobre o projecto, excepto Mersch. Em Steinsel, por exemplo, tivemos de negociar com os proprietários do terreno; o jardim comunitário, o parque infantil e a área de fitness com o campo de bolas de praia tiveram de ser deslocados. Até 2024, todo o projecto estará concluído. E porque é que tudo isto não há-de ser possível em Mersch?
 • O desmantelamento da N7 a partir do Luxemburgo pára em Rollingen. Quando o projecto estiver concluído, os habitantes do Vale do Alzette terão uma qualidade de vida muito melhor – excepto os nossos concidadãos de Mersch. Será esta uma política municipal progressista no interesse de todos os cidadãos?
 • Gostaríamos também de prosseguir uma política energética progressista. Na nova zona ZAMID, os edifícios devem ser projectados e construídos de forma energeticamente neutra, ou seja, devem produzir tanta energia como a que consomem. Congratulamo-nos com este conceito e lamentamos que esta regra não se aplique aos novos edifícios municipais planeados.
 • Uma palavra sobre o Mierscher Gemengbuet, o boletim informativo municipal: na página 2, só os membros da maioria podem exprimir a sua opinião sobre vários temas – os vereadores da oposição não têm esse direito. Será isto verdadeiramente democrático? O boletim municipal é, em última análise, pago por todos os cidadãos, independentemente do seu sentido de voto.

Connosco na maioria, todos estes projectos também teriam sido abordados, mas de forma diferente: com um planeamento e uma orientação conceptual diferentes. Para nós, é particularmente importante envolver as populações dos diferentes bairros no desenvolvimento do município. Quer através de grupos consultivos, quer através da criação de grupos de trabalho para projectos importantes, quer através de assembleias de cidadãos onde as suas preocupações sejam ouvidas e tidas em conta. Isto não só aumentará a aceitação, como também dará às pessoas a sensação de que podem participar proactivamente no desenvolvimento do seu ambiente.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: