Le logement de l’avenir

deutschenglishportuguês Le logement est un besoin fondamental pour tous. Cependant, l’accès à un logement digne au Luxembourg devient de plus en plus difficile, surtout pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail, les personnes à faible revenu et les étudiants. Le logement est synonyme de domicile sûr, de début de vie autonome, d'endroit…

Eng vu ville Folge vum Klimawandel

deutschfrancaisenglishportuguês An der Nuecht vum 14. op de 15. Juli koum et zu massive Reeschaueren am ganze Land. Vill Awunner aus dem Uelzechtdall ware vun dësen Iwwerschwemmunge betraff, deels duerch d‘Waasser vun der Uelzecht, deels duerch d‘Uewerflächewaasser awer och vum Waasser aus dem Egout, do wou de Kanal et net méi gepackt huet. Dës hefteg…

Les défis de l’école du 21e siècle

deutschenglishportuguês Notre jeunesse se retrouve face à de grands défis en ce 21e siècle, tels que le changement climatique, la crise de la biodiversité, la crise du logement, la situation sanitaire et les clivages de la société. L’éducation traditionnelle à l’école ne réussit plus à préparer les enfants et les jeunes à ces défis. Le…

Editorial vum Président vun déi gréng Uelzechtdall

francaisdeutschenglishportuguês Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus dem Uelzechtdall, Elo hu mer de Joereswiessel 2021-2022, de Moment fir e puer Iwwerleeungen mat engem Bléck no hannen an engem no vir an dat an Zäiten di weider komplizéiert bleiwe wärten. Ech wënschen eis all Courage an Energie, fir 2022 mat Zouversiicht kënnen unzegoen; an dozou eng gutt kierperlech…

De Mierscher Park

Der Mierscher Park ass ee Bijou. En ass attraktiv, bei de Bierger vun der Gemeng, awer och wäit doriwwer eraus. Et sinn ëmmer vill Leit am Park, d’Spillplaze si gutt besicht, d’Schoulkanner profitéiere vum Park. Déi gréng hu schonn oft gefrot, fir een Aarbechtsgrupp vun der Gemeng anzesetzen, dee sech mat der Entwécklung vum Park…

Energiekoopérativen am Uelzechtdall

françaisenglishdeutsch Am Uelzechtdall ginn et 2 Energiekoopérativen: “ENERCOOP-UELZECHTDALL- TRANSITIOUN Uelzechtdall” fir all d’Gemengen aus dem Uelzechtdall“REGIONAL  ENERGIE COOPERATIVE - LEADER Lëtzebuerg West” zousätzlech nach fir d’Gemeng Miersch Eng Energiekoopérative ass een Zesummeschloss vu Bierger, déi als Ziel huet, erneierbar Energie ze produzéieren a méi bewosst mat der Energie ëmzegoen. An deem e Member vun enger…

D’Vëlo zu Lëtzebuerg am Pandemiejoer 2020

françaisenglish Der Anblick des Landes in der zweiten Märzhälfte 2020 war gespenstisch: von heute auf morgen wurde das gesamte gesellschaftliche Leben herunter gefahren. Die Menschen zogen sich in die eigenen vier Wände zurück und unterbanden so gut wie jeden vermeidbaren sozialen Kontakt. Neben homeschooling und homeoffice wurden alle entbehrlichen sozialen Tätigkeiten entkörperlicht und virtualisiert. Schnell…